Hakkımızda

 

Provest Danışmanlık, 2008 yılında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik yönetim sosyo-ekonomik gelişim başta olmak üzere geniş alanda danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

 

Provest Danışmanlık sivil toplum kuruluşlarının Avrupa'daki emsalleriyle entegrasyonunu kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Provest Danışmanlık aynı zamanda;

 

 • Toplumu, Avrupa Birliği'nin temel ortak değerleri doğrultusunda bilinçlendirmeyi; insan haklarının önemi ve evrensel insani değerlerle alakalı farkındalığı arttırmayı

 • Sosyal adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanması; cinsiyet, ırk, etnik köken, din vb. kaynaklı her türlü ayrımcılığa karşı toplumun en küçük yapıtaşına ulaşacak şekilde bir bilinç oluşturmayı,

 • Avrupa Birliğinin vurgu yaptığı demokrasi ve insan hakları, çevresel sürdürülebilirlik, kadın-erkek eşitliği gibi konuları desteklemeyi,

 • Sürdürebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için tüm tedbir ve uygulanmaların hayata geçirilmesinde toplumun bütün birimlerini desteklemeyi,

 • Sosyal ve Ekonomik kalkınma alanlarında destek sağlayarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasında değer aktarıcı rolü üstlenmeyi,

 • İş geliştirme merkezlerinin ve mesleki örgütlenmelerin girişimcilik altyapısının kapasitesini arttırmayı ve işletmelerin teknik ve yönetim kapasitesini güçlendirerek yerel-uluslararası rekabet edebilirliğini arttırmayı

 • Sürekli büyüyen uzman havuzuyla, sosyal alanda, ekonomi ve teknoloji alanlarında derin tecrübe ve donanımıyla her coğrafî bölgeye güncel teknik yardım hizmeti sunmayı amaçlıyor.

' Danışmanlık Hizmetleri '
Duyurular
Bize Ulaşın
(0312) 285 69 51
Türkçe | English

 

 

Hakkımızda

 

Provest Danışmanlık, 2008 yılında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik yönetim sosyo-ekonomik gelişim başta olmak üzere geniş alanda danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

 

Provest Danışmanlık sivil toplum kuruluşlarının Avrupa'daki emsalleriyle entegrasyonunu kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Provest Danışmanlık aynı zamanda;

 

 • Toplumu, Avrupa Birliği'nin temel ortak değerleri doğrultusunda bilinçlendirmeyi; insan haklarının önemi ve evrensel insani değerlerle alakalı farkındalığı arttırmayı

 • Sosyal adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanması; cinsiyet, ırk, etnik köken, din vb. kaynaklı her türlü ayrımcılığa karşı toplumun en küçük yapıtaşına ulaşacak şekilde bir bilinç oluşturmayı,

 • Avrupa Birliğinin vurgu yaptığı demokrasi ve insan hakları, çevresel sürdürülebilirlik, kadın-erkek eşitliği gibi konuları desteklemeyi,

 • Sürdürebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için tüm tedbir ve uygulanmaların hayata geçirilmesinde toplumun bütün birimlerini desteklemeyi,

 • Sosyal ve Ekonomik kalkınma alanlarında destek sağlayarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasında değer aktarıcı rolü üstlenmeyi,

 • İş geliştirme merkezlerinin ve mesleki örgütlenmelerin girişimcilik altyapısının kapasitesini arttırmayı ve işletmelerin teknik ve yönetim kapasitesini güçlendirerek yerel-uluslararası rekabet edebilirliğini arttırmayı

 • Sürekli büyüyen uzman havuzuyla, sosyal alanda, ekonomi ve teknoloji alanlarında derin tecrübe ve donanımıyla her coğrafî bölgeye güncel teknik yardım hizmeti sunmayı amaçlıyor.